privacyverklaring


Floor4Q, gevestigd aan Muggenbergstraat, 3690 Opoeteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Floor4Q respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.


contactgegevens:
https://www.floor4q.be/
Floor4Q(uality)
Muggenbergstraat 15
3690 Zutendaal (België).
+32 (0)477 76 06 84
BTW: BE 0693 663 529
Contactpersoon: Floor van den Dungen.
Zij is te bereiken via floormaria@gmail.com


persoonsgegevens die wij verwerken
Floor4Q verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van of mogelijk geïnteresseerd bent in onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
  • locatiegegevens


bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen, ook niet van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via floormaria@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Floor4Q verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


geautomatiseerde besluitvorming
Floor4Q neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Floor4Q) tussen zit.


hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Floor4Q bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klantgegevens welke ik in mijn persoonlijke adresboek heb opgeslagen worden bewaard zolang deze actueel zijn.


delen van persoonsgegevens met derden
Floor4Q verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Floor4Q gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Floor4Q en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar floormaria@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en hologram zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit kan via deze link:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger


hoe beveiligen wij uw gegevens ?
Floor4Q neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via floormaria@gmail.com


meer weten?

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/disclaimer

De website www.floor4q.be is met veel zorg samengesteld en wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De informatie op de website is natuurlijk niet volledig. Het is een samenvatting van de belangrijkste zaken. Als u met een probleem zit of een specifieke vraag heeft, kunt u die het beste direct mailen.


De werkwijze van Floor van den Dungen is het resultaat van onderzoek, natuurlijk aanvoelen en jarenlange praktijkervaring. Haar aanpak voor het houden en gebruiken van paarden is gebaseerd op haar energetische visie die gericht is op een natuurlijke samenwerking tussen mens en dier en het welzijn van beide. In het verlengde van deze visie verzorgt Floor ook instructies, lessen, clinics, lezingen, trainingen en behandelingen.


We kunnen de natuur wel stimuleren, maar nooit forceren of naar onze hand zetten. Wie handelt op basis van informatie van Floor of kiest voor de energetische aanpak door Floor, blijft daar uiteraard zelf verantwoordelijk voor. Floor is op geen enkele wijze voor geen enkel aspect aansprakelijk.


De aanpak van Floor bij klachten of ziekten is complementair en kan niet gezien worden als een vervanging van een veterinaire behandeling. Raadpleeg voor een juiste diagnose altijd eerst de dierenarts.


Het auteursrecht op de aanpak, de cursus, de behandeling en de informatie is eigendom van Floor. Kopiëren van teksten, artikelen, websites of onderdelen daarvan, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan met bronvermelding en ná voorafgaande schriftelijke toestemming. Het kopiëren van illustraties en gebruik voor eigen doeleinden is niet toegestaan!