EEN PAARD OP AFSTAND BEHANDELEN

energetische healing


een doeltreffende manier om een paard van al zijn stress en trauma's te verlossen

Aangezien het op afstand energetisch behandelen van een paard vaak nog een onbekend terrein is, wil ik er wat meer over vertellen. Bij zo’n behandeling op afstand maak ik via een foto van het paard contact met zijn energetisch veld. Alles wat leeft bestaat namelijk uit energie en langs die weg kan een verbinding tot stand gebracht worden. In het energetisch veld liggen onder andere de emotionele ervaringen van een paard opgeslagen. Wanneer een paard zelf zijn eigen ervaringen niet goed heeft kunnen verwerken, kunnen daar blokkades ontstaan.


ENERGETISCHE BLOKKADES
Dergelijke energetische blokkades zijn vaak het gevolg van menselijk handelen. Deze blokkades komen op alle leeftijden voor, bij veulens en volwassen paarden. Geblokkeerde energie bij het paard kan verstorend werken, waardoor er lichamelijke klachten en gedragsproblemen kunnen ontstaan. Dit kan met iets kleins beginnen. Als de oorzaak hiervan niet wordt aangepakt, kan dat na verloop van tijd uitgroeien tot een groter probleem.


OUD ZEER KRIJGT DE KANS
Verschijnselen die wijzen op een energetische blokkade, kunnen in bijzondere gevallen ook naar boven komen als alles in orde is. Zoiets kan zich voordoen als het paard in een nieuwe omgeving is gekomen, waar het, in tegenstelling tot vroeger, wél begrepen wordt. De in de loop der jaren opgehoopte 'oude pijnen en emoties' krijgen dan de kans en kunnen dan eindelijk in een veilige en vertrouwde omgeving naar boven komen.


EERST LUISTEREN, DAN FLUISTEREN

Bij het energetisch behandelen op afstand richt ik mij op datgene wat zich op een diepere laag afspeelt in een paard. Ik maak contact en raak dan voorzichtig het wezen van het paard aan, zonder eisen of verwachtingen ten aanzien van het paard. Ik kan me dan in alle rust volledig concentreren op het paard. Nadat ik op deze manier een paard eerst ‘gelezen’ heb, en daarbij gezien heb wat er aan de hand is, kan ik beginnen met een behandeling op afstand.

Daardoor verwijder ik blokkades, spanningen en oudere storingen. Soms kan ik die in één keer helemaal wegnemen. Maar meestal zijn twee behandelingen nodig om een probleem definitief op te lossen. Dit hangt af van de toestand van het paard. Maar na een eerste behandeling is er altijd een duidelijke positieve wending, een duidelijk waarneembaar resultaat.VANUIT DE BRON

Ik werk vanuit de bron in samenwerking met het paard aan blokkades op een dieperliggend niveau. Het paard geeft mij zelf aan waar ik mij op mag richten. Hierdoor kan ik dieperliggende blokkades bij de oorsprong oplossen. Vervolgens kan daar weer liefdevolle energie van het paard zélf gaan stromen. Dit werk gebeurt op zielsniveau, in volledige overgave en vanuit liefde gericht op het paard. De werking van een behandeling werkt op alle niveaus door: zowel op het lichamelijke vlak als op het instinctieve en het emotionele vlak van het paard.AANVULLENDE MANIER VAN WERKEN

Energetische behandeling is voor mij een zuivere en directe manier van werken. Het doel is dat het paard in vrijheid weer dat kan doen waar het goed in is. Dit werkt ook positief door op zijn leefomgeving en met name op de eigenaar, zodat zij weer samen verder kunnen. Energetisch behandelen is een grijs gebied. Het is rationeel niet goed te bevatten en niet logisch te verklaren. Het eindresultaat is echter wel duidelijk. Dat zijn de positieve veranderingen in de werkelijkheid die ook de eigenaar na een behandeling waarneemt bij zijn paard.


DIRECTE REACTIE
Soms lopen paarden rond met een energetische blokkade die geleid heeft tot fysieke problemen. Het gaat dan om een diepere verstoring van energie, die meestal niet zomaar door een dierenarts is op te lossen. Want het paard is in een vicieuze cirkel terechtgekomen, waar het zelf niet meer uitkomt. Het mooie van energetisch werken is, dat het dicht bij de natuur staat. Daardoor reageert een paard ook vrij direct op een behandeling. Een paard leeft immers in het nu en zal een verandering direct tonen.


INNERLIJK VUUR

Bevrijd van zijn blokkades, kan zijn innerlijke vuur weer tevoorschijn komen. De behandeling forceert niets in het paard. Het paard ontvangt helende energie en geeft tijdens dit proces zelf aan wanneer het genoeg is, zodat hij verder zelf zijn weg hierin kan vinden.EFFECTEN

Het resultaat van een ‘behandeling op afstand’ is bij ieder paard anders. De meest voorkomende effecten zijn:

- ontspanning door het loslaten van dieperliggende stress,

- opheffen van angstblokkades tussen paard en mens,

- losmaken en laten afvloeien van blokkades, verstoringen en oude vastzittende trauma’s,

- herstellen van de aarding: het paard staat weer met vier benen stevig op de grond,

- ontwikkeling van souplesse in de beweging,

- rijtechnische ondersteuning vanuit het veld bezien en de uitwisseling tussen ruiter en paard,

- stimuleren van zelfbewustzijn, het paard durft zijn eigen ruimte weer in te nemen,

- opheffen van blokkades die leiden tot rij-technische belemmeringen,

- doorbreken van angstpatronen,

- stimuleren van het zelfvertrouwen,

-bevorderen van het eigen zelfgenezend vermogen van het paard om het herstel door te laten werken en terugval te voorkomen, waardoor het paard dan weer kan zijn wie hij daadwerkelijk is,

- ondersteuning bij een medische ingreep, na een ongeval of ziekte van het paard, ook preventief,

- ervoor zorgen dat andere therapieën beter aanslaan,

- een behandeling werkt ook positief door bij gedragsproblemen, ziekten en andere aandoeningen van het paard,

- ten slotte werkt een behandeling (ongemerkt) energetisch ook positief door op de eigenaar en op de omgeving.


RESET
Energetisch behandelen op afstand is een vorm van behandelen die niet alleen curatief ingezet kan worden bij problemen maar ook preventief. Als je aanvoelt dat je paard – om wat voor reden dan ook – niet helemaal lekker meer in zijn vel zit, kan met een behandeling op afstand het paard weer in zijn eigen spoor gezet worden. Een behandeling op afstand werkt dan als een ‘reset’.


WERKT LANG DOOR

Sommige resultaten van een behandeling op afstand zijn direct merkbaar, andere kunnen soms pas na een tijdje tevoorschijn komen, want een ‘behandeling op afstand’ werkt nog lange tijd door. En ook dan heeft een paard behoefte aan aandacht en zorg, zodat het ondersteund wordt in zijn actie om ‘schoon schip’ te maken. Het paard kan zich dan weer vrij bewegen zonder ballast van het verleden.READING
Als ik een paard ‘lees’ doe ik dit altijd in combinatie met een behandeling op afstand of healing via foto’s van het paard. Ik zal uitleggen waarom ik dat doe. Juist als ik met een behandeling op afstand van een paard bezig ben, weet ik uit ervaring dat het paard mij sowieso altijd ‘vertelt’ wat hem eventueel in de weg zit of dwarszit. En het paard ‘vertelt’ mij alleen zijn hele verhaal als ik de blokkades en verstoringen in zijn energieveld verwijder en zo tot diep in de kern van het paard kom. Van daaruit kan ik je een complete beschrijving geven. Mocht je dat verhaal of de stem van je paard ook willen horen, of als je me nog andere vragen wilt stellen, dan kun je, ná de behandeling op afstand, telefonisch contact met mij opnemen. In dat gesprek neem ik dan de bevindingen van de behandeling met je door.

Ook kun je bij mij terecht voor een behandeling op afstand van je hond, kat of ander (huis)dier.


Ik ben blij dat ik dit werk mag en kan doen.


Indien u geïnteresseerd bent in een behandeling op afstand, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier

Hoe energetische healing op afstand werkt. Klik op bovenstaande
foto voor het artikel


​Tijdens een 'energetische behandeling op afstand' vertaal ​ik​ de ​beelden, kleuren en energieën​ die ik via de foto's ​binnenkrijg, samen met je paard naar de juiste woorden.​ Het is het verhaal van je paard!​

Voorbeeld:
beschadigd energetisch veld


Voorbeeld: 
gezond energetisch veld