mogelijkheden


een paard laten behandelen op afstand: een doeltreffende manier om een paard van al zijn stress en trauma's te verlossen
Een behandeling op maat. Heeft u een vraag over uw paard? Of wilt u weten wat hem dwarszit? Dan kan ik u 'op afstand' een duidelijk beeld geven van de onderliggende oorzaken van de klachten en gedragsproblemen van uw paard. Bij het energetisch behandelen op afstand richt ik mij op datgene wat zich in een paard op een diepere laag afspeelt. Ik leg contact en raak dan voorzichtig het wezen van het paard aan, zonder eisen of verwachtingen ten aanzien van het paard. Ik kan me dan in alle rust volledig concentreren op het paard. Nadat ik op deze manier een paard eerst ‘gelezen’ heb, en daarbij gezien heb wat er aan de hand is, kan ik beginnen met een 'behandeling op afstand'.

Daarbij verwijder ik blokkades, spanningen en oudere storingen bij een paard. Soms kan ik die in één keer helemaal wegnemen. Maar vaak zijn twee behandelingen nodig om een probleem definitief te klaren. Dit is afhankelijk van de toestand van het paard. Maar na een eerste behandeling, is er altijd een positieve wending, een duidelijk waarneembaar resultaat. Dit is voor mij een zuivere en directe manier van werken. Het is belangrijk dat het paard in alle vrijheid weer dat kan doen waar het goed in is. En meestal werkt dit ook door op de omgeving en op de directe eigenaar, zodat ze samen weer verder kunnen. De behandeling op maat duurt circa 1 week. U kunt bij mij terecht voor:

- stalondeugden en andere gebreken,
- losmaken en laten afvloeien van blokkades, verstoringen en oude vastzittende trauma’s van het paard,
- opheffen van angstblokkades tussen paard en mens,
- ontspanning door het loslaten van dieperliggende stress bij het paard,
- opheffen van blokkades die leiden tot rij-technische belemmeringen,
- ondersteuning bij een medische ingreep, na een ongeval of ziekte van het paard, ook preventief,
- rij-technisch advies en ondersteuning na een behandeling op afstand.


voor méér informatie verwijs ik naar mijn artikel op deze site


het op afstand energetisch behandelen van een paard


klik op onderstaande foto voor het artikel

rijtechnische training samen met uw paard
ÓF

rijtechnische clinic / workshop voor meerdere mensen

We leven in een nieuwe tijd waarin paarden in alle disciplines een ander bewustzijn van ons mensen vragen. Deze tijd wordt gekenmerkt door de overgang van het hoofd naar het hart. Het paard is hiervoor de beste leermeester. Elk paard vraagt om een unieke benadering en behandeling op elk moment. Paarden vragen om ons hoofd los te laten en te (leren) vertrouwen op ons hart en gevoel.

Ik wil de deelnemers bewuster maken van de mogelijkheden die er zijn om paarden nog beter te leren begrijpen. En hoe de ruiter zich op elk moment steeds meer bewust kan gaan worden van zijn eigen invloed op het paard. En dit positief leert in te zetten om zo de kwaliteiten van het paard én zichzelf te optimaliseren.

Ik heb mijn eigen bedrijf Floor4Quality en ben schrijfster van het boek ‘Samen werken met je paard’. Ik ben energetisch paardentherapeut en professioneel paardenvakvrouw die kan putten uit mijn ervaringen met paarden uit alle sectoren en disciplines in de paardenwereld in binnen- en buitenland.


Ik train een paard vanuit de klassieke grondslag die gebaseerd is op eeuwenoude ervaring. Die kennis heb ik verrijkt met inzicht in natuurlijke principes. Ik werk vanuit de natuurlijke aanleg van het paard om zijn eigen kwaliteiten zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Daarbij blijf ik binnen de grenzen die een paard mij zelf aangeeft.

Ook kan ik energetisch contact maken met paarden. Daardoor kan ik bij élk paard met fysieke klachten of gedragsproblemen aangeven, waar zich de sleutel tot de oplossing bevindt. Dit is voor mij de grondslag waarop al mijn handelen in de omgang met paarden gebaseerd is.

Tijdens mijn oplossingsgerichte manier van werken staat het paard altijd voorop, het gaat mij echt om het welzijn van het paard en om de dieperliggende boodschap (en uitleg en toepassing in de praktijk) achter de problematiek van het paard, zodat er een echte samenwerking tussen paard en ruiter/mens mogelijk wordt.

Op elk moment speel ik in op de vraag van de ruiter in combinatie met wat het paard mij laat zien en voelen. Ik stel me open, ik observeer, ik luister en ik voel waar een paard aan toe is. En vervolgens ga ik daarmee aan de slag. Een paard geeft mij duidelijk aan wanneer het klaar is voor een volgende fase. Ik zoek hierin de beste weg voor de combinatie paard en ruiter.

Ik werk individueel met paard en ruiter, van recreatief tot de hoge klassieke dressuur, met jonge/oudere paarden, en met paarden met een geschiedenis, alle disciplines en rassen.


aandachtspunten:

- wat wilt uw paard u eigenlijk vertellen?,
- het leren lezen en invoelen van het paard (fysieke-, emotionele- en mentale veld),
- inzicht krijgen in de energetische uitwisseling tussen uzelf en uw paard,
- bijsturen, corrigeren van én inzicht geven in het gedrag van uw paard,
- ondersteuning en hulp bij rijtechnische problemen bij het rijden, longeren en loswerken, (correcte overgangen, basis- en hoge klassieke dressuur oefeningen, rijden in balans, onafhankelijke zit),
- herstel na een blessure, revalidatie training,
- biomechanica en natuurlijke aanleg,
- rechtrichten.


contact opnemen:

Wilt u een rijtechnische privé-training samen met uw paard,

ÓF

Wilt u zelf op een locatie een rijtechnische clinic / workshop voor meerdere mensen organiseren ==>> neem dan contact met me op via het contactformulier.

les op locatie (samen met uw paard) over 'het energetisch veld van het paard'

ÓF

clinic /workshop / lezing over 'het energetisch veld van het paard' voor meerdere mensen
Wilt u graag wat meer leren over ‘het energetisch veld van het paard’? Wat wilt uw paard u eigenlijk vertellen? En hoe leert u de taal van uw paard te verstaan? Waar liggen jullie mogelijkheden om te groeien? En hoe kunt u dit samen met uw paard in de realiteit verwezenlijken?

'Het energetisch veld van een paard' is vrij groot en bestaat uit vele lagen. Het reikt van buiten om het lichaam tot diep in de kern van een paard. Het zijn de onzichtbare lagen in én om een paard heen. Het zijn lagen van emoties, van gedachten, van energieën van het paard zelf én die een paard van buitenaf opneemt. De verschillende lagen kan je vergelijken met filters die bepaalde prikkels be- en verwerken. Het energieveld van een gezond en blij paard met een levendige uitstraling heeft kleurige cirkels van binnen naar buiten.

Als paarden iets hebben meegemaakt wat niet bij hen hoorde, dan wordt het eigen trillingsveld van een paard omlaag gehaald. Er ontstaat dan een verstoring in het energieveld. Het paard kan deze spanning van nature in principe zelf weer corrigeren in één van de lagen of filters van zijn energieveld en deze onbalans laten afvloeien.

Maar het systeem van een paard is niet opgewassen tegen een voortdurende te grote druk van menselijke emoties en verwachtingen die niet passen bij de aard van het desbetreffende paard. Deze verstoringen gaan steeds dieper in het energetisch veld zitten. Paarden zijn dan niet meer in staat om deze overtollige ballast af te voeren.

En dan raakt het paard op de lange duur ‘verstopt’. Paarden zullen dit via hun lichaamstaal uiten. Maar als daar niet naar geluisterd wordt dan kunnen deze blokkades op den duur overgaan in gedragsproblemen en lichamelijke klachten bij het paard.

Het leerproces gaat in opbouwende fases, afhankelijk van de persoon en de situatie en met respect voor het eigen ritme van het paard.

aandachtspunten:


- Hoe is het energetisch veld van het paard opgebouwd. En hoe functioneert dit energieveld.
( fysieke-, emotionele- en mentale veld )

- Het energieveld van verschillende paarden en wat ieder paard aan u laat zien en voelen.
( organen, spieren, biomechanica, anatomie, etc ...)

- Herkenning van uw eigen energieveld en dat van uw paard, tijdens omgang, training en grondwerk,
( van het hoofd naar het hart, intuïtief weten, de natuurlijke aanleg van het paard )

- De energie-uitwisseling tussen mens en paard leren lezen tijdens rijden, longeren en of grondwerk en hoe u daar op een positieve manier op in kunt spelen.
( voelen en weten met elkaar verbinden, oplossingsgericht leren kijken en werken )

Herkennen – lezen – gebruiken – uitwisselen

contact opnemen:
Wilt u les op locatie (samen met uw paard) over 'het energetisch veld van het paard'
ÓF
Wilt u zelf op een locatie een clinic / workshop of lezing over 'het energetisch veld van het paard' voor meerdere mensen organiseren ==>> neem dan contact met me op via het contactformulier.

klik op de foto voor een filmpje over healing in het energieveld van het paard


Al het werk van Floor van den Dungen met de paarden vindt op energetisch niveau plaats.


Het werk dat zij verricht met de ‘behandeling op afstand’ overstijgt het verstand en is een behandeling op zielsniveau.

Het paard geeft Floor aan waar het een genezende behandeling nodig heeft. En het paard geeft Floor ook aan wat hem dwarszit, wat de oorzaak daarvan is en wat het daarvoor nodig heeft om te kunnen herstellen.