de magische gevoeligheid van paarden

WERKEN MET ENERGIE

Om te kunnen werken met energie is het van belang te leren omgaan met je eigen energieveld en emoties. En dat je daarbij onderscheid leert maken tussen wat jouw emoties zijn én welke van het paard zijn. Door je eigen invoelend vermogen stap voor stap te ontwikkelen word je je bewust van wat jouw aandeel is in het verhaal van het paard. Daarnaast leer je in jezelf het onderscheid maken tussen wat een idee of een inval vanuit het hoofd is én wat intuïtie vanuit het hart is: dat laatste staat bekend als ‘het innerlijk weten’. En hoe meer je vanuit deze hartsverbinding met je paard leert communiceren, des te beter verloopt jullie samenwerking.


Als kind voelde ik me fijn tussen de bloemen en planten. Ik was bevriend met onze poezen en konijnen. Bij hen voelde ik me op m’n gemak. Later kwamen er ook pony’s en paarden in mijn leven. Met hen kon ik delen zonder woorden. En daar klopte het. Door mijn intensieve contact met paarden werd de verbinding steeds sterker. Ik kreeg toegang tot hun wereld.

En naarmate ik meer zicht kreeg op hun wereld, groeide mijn respect. Want deze dieren stonden nog direct in contact met hun natuurlijke, intuïtieve oervermogen.
En thuis en bij mijn paarden werd ik altijd weer geraakt en bevestigd in wat ik diep vanbinnen was: een onbevangen kind dat niets liever wilde dan blijheid en harmonie. En ik zette erop in dat de mensen de boodschap van de paarden ook zouden leren verstaan. Maar ik wist toen nog niet hoe.

AFSTEMMEN OP PAARDEN
Mijn eigen paarden en pony’s lieten mij altijd zien welk spoor ik volgde in mijn leven. En soms kreeg ik een glimp te zien van waar dat toe zou leiden. Dat sterkte mij in mijn overtuiging dat ik mijn eigen weg moest volgen. Dit groeide in mijzelf langzaam maar zeker uit tot een innerlijk weten. En ik kwam erachter dat paarden dit soort signalen ook geven aan andere mensen.

Maar je moet je wel open opstellen en je bewust afstemmen op hun communicatiekanaal. Anders gaat hun boodschap aan je voorbij. En paarden hebben een boodschap. Ze komen niet zomaar op je pad. Ze reageren op de energie die je uitstraalt. Ze reflecteren dit in hun gedrag en in hun houding. En ze weten hun boodschap daarbij ook op andere manieren op ons over te brengen. Tenminste als je naar je paard wilt luisteren. En als je met je paard wilt samenwerken.


EERLIJK EN RESPECTVOL

Je kunt pas eerlijk en respectvol omgaan met het paard, als je eerlijk en respectvol omgaat met jezelf. Als je accepteert wat het paard je op elk moment laat zien en voelen. Als je hem ruimte geeft om bijvoorbeeld oude stukken te verwerken, of om hem aan een nieuwe situatie te laten wennen, is dat een erkenning van zijn ‘zijn’ als paard.klik op onderstaande illustratie voor meer informatie over een 'energetische clinic op locatie'
ENERGETISCHE CLINIC voor
PAARDENCOACHES in

Belgisch-Limburg


Op zaterdag 20 juli 2024 geeft Floor een 'Energetische Clinic' voor PAARDENCOACHES in de provincie Limburg in Hechtel-Eksel (België)


Enkele aandachtspunten:

  • het verschil tussen paardentaal en mensentaal
  • op welke wijze reageert het emotionele veld van het paard op de emotionele belevingswereld van de mens
  • hoe is het energetisch veld van het paard opgebouwd
  • uitleg over de niet-zichtbare uitwisseling in het energieveld tussen mens en paard
  • wat is de echte brontaal van de paarden
  • de deelnemers kunnen de mentale, emotionele, en fysieke beperkingen van mens en paard leren herkennen. Op deze wijze kunnen paardencoaches nog bewuster vanuit hun eigen energieveld met paarden samen werken als ware collega's


Tijdens de Clinic wisselen theorie en praktijk elkaar af. Deelnemers hoeven geen eigen paard mee te nemen.


Indien u meer informatie wenst, kunt u het contactformulier invullen. Vervolgens krijgt u de uitgebreide informatie over de Energetische Clinic per e-mail toegestuurd.


volzet 


ENERGETISCHE CLINIC

 in West-Vlaanderen

Op zaterdag 7 september 2024 geeft Floor een 'Energetische Clinic' in de provincie West-Vlaanderen in de stad Oudenburg - België.


Floor legt uit hoe het energetisch veld van het paard is opgebouwd. Tijdens het invoelen van verschillende paar-den legt Floor de deelnemers uit hoe de onderlinge uitwisseling van energie tussen mens & paard plaatsvindt.


Hoe kun je dit energieveld van verschillende paarden leren lezen? Wat laat ieder paard aan je zien en voelen?


Deelnemers hoeven geen eigen paard mee te nemen. Iedereen is welkom: het is zowel voor de recreatieve ruiter, de wedstrijdruiter als de therapeut.


Indien u meer informatie wenst, kunt u het contactformulier invullen. Vervolgens krijgt u de uitgebreide informatie over de Energetische Clinic per e-mail toegestuurd.


volzet