Floor4Quality"Op weg naar een natuurlijke balans, waar alles 

in een samenwerking om draait"


MOGELIJKHEDEN


De ontwikkeling van je paard
Een paard train ik vanuit de klassieke grondslag die gebaseerd is op eeuwenoude ervaring.
Die kennis heb ik verrijkt met inzicht in natuurlijke principes.  Ik werk vanuit de natuurlijke
aanleg van het paard om zijn eigen kwaliteiten zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Daarbij 
blijf ik binnen de grenzen die een paard zelf aangeeft. Ik stel me open, ik observeer, ik luister en
ik voel waar een paard aan toe is. En vervolgens ga ik 
daarmee aan de slag. Een paard geeft mij duidelijk aan wanneer het klaar is voor een volgende fase. Dit gebeurt tijdens de training en de verzorging en tijdens de aanvullende energetische behandeling van het paard. Ik zoek hierin
de beste weg
voor de combinatie paard en ruiter. 
Je kunt bij mij terecht voor:

 trainen van je paard,

bijsturen en corrigeren van
 
het 
gedrag van je paard,

hulp bij rijtechnische problemen,

   herstel na een blessure.instructie
De natuurlijke mogelijkheden van een paard en het door de ruiter leren aanvoelen daarvan
en daarmee leren omgaan staan bij mij voorop. 
Ik geef advies en instructies bij grondwerk
en bij rijles. Maar ik geef je ook zitles aan de longe, want dat is het fundament voor het rijden. Hierdoor krijg je als ruiter meer inzicht in je eigen hulpen en in je beweging op de rug van je paard.
Je kunt bij mij terecht voor:

     rij- & zitles,

     grondwerk en longeren,

     communiceren met je paard,

     leren lezen en gebruiken van lichaamstaal.behandeling, gezondheid en welzijn van het paard
Paarden die bij mij verblijven, beschikken over een stal met vrije in- en uitloop. Ik ben intensief
met ze bezig. Behalve dat ik ze gericht beweging geef en ook fysiek verzorg, besteed ik veel aandacht aan de energetische aspecten. Ook voeding speelt daarbij een belangrijke rol. Bij een behandeling wordt het programma natuurlijk in overleg met de eigenaar vastgesteld.
Je kunt bij mij terecht voor:

    vitaliseren, masseren,

     energetisch in balans brengen,

     verzorging, voeding, huisvesting van je paard,

     opbouwen en activeren van het zelfherstellend vermogen.je paard laten behandelen op afstand

basis-behandeling op maat
Heb je een vraag over je paard? Of wil je weten wat hem dwars zit? Maar ben je niet in de gelegenheid om met je paard hier naar toe te komen of zit je ver uit de buurt? Ook dan kan ik je op afstand een duidelijk beeld geven van waar je paard mee zit. En op basis daarvan kan ik een paard ook van hieruit helpen om daar zelf zijn weg in te vinden. Bij het energetisch behandelen op afstand richt ik mij op datgene wat zich in een paard op een diepere laag afspeelt. Ik leg contact en raak dan voorzichtig het wezen van het paard aan, zonder eisen of verwachtingen ten aanzien van het paard. Ik kan me dan in alle rust volledig concentreren op het paard. Nadat ik op deze manier een paard eerst ‘gelezen’ heb, en daarbij gezien heb wat er aan de hand is, kan ik beginnen met een behandeling op afstand, waarbij ik de blokkades verminder, of soms in één keer helemaal kan wegnemen. Dit is voor mij een zuivere, directe en aanvullende manier van werken naast het ‘live’ geven van instructie, trainen, beleren en corrigeren van paarden. Het is belangrijk dat het paard in alle vrijheid weer dat kan doen waar het goed in is. En meestal werkt dit ook door op de omgeving en op de directe eigenaar, zodat ze samen weer verder kunnen.
De basis-behandeling op maat duurt circa 1 á 2 weken. 

diepte-
behandeling voor complexe problemen. 
Aansluitend is er de mogelijkheid om een diepte-behandeling van bijvoorbeeld
 
'ernstige mok' of 'andere chronische problemen', in onderling overleg, 
op te starten. Deze duurt circa 2 á 4 weken.

Je kunt bij mij terecht voor:

     energetisch balanceren

     stalondeugden en andere gebreken

het verwerken van trauma’s van het paard

     stimulering van het zelfgenezend vermogen bij een medische ingreep

Voor méér informatie verwijs ik naar mijn artikel: 
“Het op afstand energetisch behandelen van een paard”clinics en workshops
Tijdens een clinic / workshop komen alle facetten van het paard aan de orde. Ik werk met een groep van 6 tot 8 mensen. De clinics / workshops kunnen één dag duren of in overleg over meerdere dagen gespreid worden, om de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden. Het draait om bewustwording van de relatie paard-mens en de verdere ontwikkeling van de communicatie en sociale binding tussen mens en paard. Je kunt bij mij terecht voor:

     een kennismakingsprogramma,

     ruiter & paard programma - beginners,

     ruiter& paard programma - gevorderden,

     problemen herkennen, oplossen en voorkomen. lezing
Ik kan het u als deelnemer aan een clinic zelf laten beleven en ervaren, maar als eerste kennismaking kan ik voor een groep ook een lezing geven. In zo’n lezing ga ik in op diverse aspecten van de relatie tussen de mens en het paard. Daarbij komen ook ondersteunende therapieën, de helende werking van paarden en tips over het begrijpen van de communicatie met paarden en andere dieren aan bod.